Im wyższa klasa ogniwa tym wyższa jego moc, ale także wyższa, jakość która będzie objawiać się w niskiej rezystancji szeregowej ogniw w module oraz wysokiej rezystancji bocznikowej (równoległej), przez co mniej energii elektrycznej produkowanej przez 16 ogniwa będzie tracone na straty wewnętrzne.